Reklama


Image 01Ponúkame Vám progresívnu formu reklamy, mobilný billboard. Reklama Vašej firmy na billboardových plochách to už nie je len okrajová záležitosť slovenských ciest, pretože billboardové plochy našej spoločnosti sú ich súčasťou. Nečakajú, kým si ich všimnú, sú všade tam, kde ich vidia tisícky očí v jednom okamihu.


Dosah reklamy


Image 01 Dosah reklamy umiestnenej na aute bol testovaný v troch samostatných experimentoch. Pri dopytovaní boli rešpektované požiadavky na koncetráciu ľudí od 300 za hodinu, čas dopytovania počas jednej hodiny vždy v rozdielnych častiach dňa a rôznosť dní v týždni, vrátane víkendov. Pri oslovovaní ľudí pred nákupnými centrami bolo auto bez hudby a pri športových – kultúrnych podujatiach a na uzavretých sídliskách bola využitá hudobná kotva.


Image 01 Zaregistrovanie reklamy bolo rozdielne, záviselo od lokality a od sprievodnej hudobnej kotvy, ktoré sa pohybovalo od 37,5% po 64,4,%. Avšak na všímanie značky-sloganu hudobná kotva vplyv nemala. Ich všímavosť sa pohybovala okolo 20% (od 18,3% po 21,2%). Výrazne sa odlišovala páčivosť a hodnotenie reklamy, kde najlepšie bola akceptovaná a aj hodnotená na uzavretých sídliskách a najhoršie pred kultúrnymi a športovými podujatiami. Túto rozdielnosť je možné vysvetliť tým, že kultúrne a športové podujatia navodzujú inú atmosféru, ako je vhodná na prijímanie spotrebiteľských informácií.