Produkty

Čerpadlá

Tepelné čerpadlo je kompresorový stroj, ktorý využíva elektrickú energiu. Čerpá teplo z vonkajšieho prostredia, čím ho ochaldzuje a vykuruje vnútorný priestor. …

Nádrže

Zásobníkový ohrev TUV v bojleri má niektoré nevýhody. Napríklad sa vďaka neustálej výmene vody vo vnútri zanáša usadeninami a kaly, môžu v ňom vznikať kolónie baktérií …

Príslušenstvo

V našej ponuke nájdete čidlá a príslušenstvo, RVS 41, RVS 61 pre tepelné čerpadlá, displeje QAA78, QAA75, AVS37, zdroje a vykurovacie okruhy, RVA78 pre solárne systémy …